Κωνικοί Σπαστήρες

Ο σπαστήρας τύπου κώνου είναι ο παλαιότερος τύπος σπαστήρα και ο πιο διαδεδομένος παγκοσμίως. Οι κανονικοί χρησιμοποιούνται για μεσαία θραύση, οι μεσαίοι για λεπτότερη θραύση και αυτοί με χαμηλές κεφαλές για πολύ λεπτή θραύση.